Gå till innehåll

3D Utskrifter

3D Modell

Jag erbjuder tjänster inom 3D printing!

Jag skriver ut plastmodeller med så kallad friformsframställning. Där använder man en cadmodell från datorn för att bygga upp modellen lager för lager i en 3D-skrivare, utan behov att tillverka en form att smälta plasten i.

Exempel som modellerna kan användas till:

  • Prototyper
  • Reklam
  • Lågserie produkter
  • Reservdelar
  • Utställningar

Så här går en 3D utskrift till

Jag skriver ut med tekniken FDM (Fused Deposition Modeling) FDM bygger upp modellen med många lager av termoplast. Lagren kan vara så tunna som 0,05mm. Jag skriver ut i antingen PLA (Polylaktid) eller ABS-plast. ABS och PLA är de vanligaste FDM-tryckta materialen och är vanligtvis lika i kostnad. ABS har överlägsna mekaniska egenskaper men är svårare att skriva ut jämfört med PLA. PLA är idealisk för 3D-utskrifter där estetik är viktig. På grund av dess lägre utskriftstemperatur är det enklare att skriva ut med och därför bättre fördelar med fina detaljer. ABS är bäst lämpad för applikationer där styrka, duktilitet, bearbetbarhet och termisk stabilitet krävs.

Se exempel på utskrift från min 3D skrivare nedan!

Spela videoklipp

Så här går det till från idé till färdig produkt

Modell

Modell

Modellen för att skriva ut gör jag i datorn. För att kunna rita upp den behöver jag underlag från er. Underlaget kan vara i beskrivande text, traditionella 2D ritningar (digitalt eller på papper) eller 3D filer (typ STEP, STL etc). Jag anpassar sedan dessa för en bra utskrift.

Modell
Utskrift

Utskrift

Utskrift sker efter att du som kund godkänt cad modellen i datorn. Utskriftstiden varierar beroende på modellens storlek och detaljrikedom. I utskriftstiden ingår också eventuell efterbehandling.

Utskrift
Leverans

Leverans

Leveranstiden beror på leveranser av utskriftsmaterial (ex om någon speciell färg önskas),  modellens utskriftstid och eventuell montering av modellen. Leveranssätt gör vi upp tillsammans.

Leverans

Frågor

Vad kan man skriva ut i 3D skrivare?

Allt!

Nej såklart inte men väldigt mycket saker. Jag kan skriva ut detaljer i storlek upp till 200x200x200 millimeter. Finns behov att skriva ut större detaljer går det att dela upp detaljerna i mindre delar och sätta ihop dem sedan när de är utskrivna.

Kan man få vilken färg man vill på sin utskrift?

Ja i princip finns råmaterialet i alla färger. Har man krav på en särskild färgkod kan det medföra längre leveranstid och högre pris. Ett alternativ kan vara att måla modellen efter utskrift. 

Kan man göra flerfärgsutskrifter?

Möjligheten till flera färger på samma detalj är mycket begränsad, men inte omöjlig. Det går givetvis också att måla utskriven modell och på så sätt skapa flera färger

Går det lika fort att skriva ut som på filmen här på hemsidan?

Nej tyvärr inte. Filmen är ihopklippt, den utskriften tar 7 timmar. Utskriftstiden är beroende av storlek, och noggrannhet på modellen.

Skicka en förfrågan